Ileus bij kinderen zonder eerdere buikoperaties
Open

Klinische les
05-10-2015
Daan van Poll, Sjoerd A. de Beer, Justin R. de Jong en Hugo A. Heij
Aanvaard op 26-08-2015.
Gepubliceerd op 05-10-2015.
In print verschenen in week 4 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8911