Iets over de oorzaak van het phagedeen en de behandeling daarvan

Onderzoek
Star, W.H. van der
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1876;20:293-7