Hypothyreoïdie na bestraling van de hals
Open

Controle van de schildklierfunctie is belangrijk
Klinische les
18-02-2014
Marije Smit, Michiel N. Kerstens, Marjolein J. Boomsma-van Holten, Klaas van der Meer, Jan G. Zijlstra en Thera P. Links

Reacties (1)

Martijn Sijbom
08-05-2014 17:52

Nut jaarlijkse controle schildklier na bestraling twijfelachtig

 
Met belangstelling hebben wij uw artikel over hypothyreoïdie na bestraling van de hals gelezen. U geeft hierin de aanbeveling voor jaarlijkse controle van de schildklierwaarden na bestraling en adviseert dit op te nemen in de NHG-standaard Schildklieraandoeningen.
 
Door het ontbreken van een prospectief patiënt control onderzoek is de precieze incidentie van hypothyreoïdie na een bestraling niet bekend en is het onduidelijk wat een jaarlijkse controle zal opleveren aan extra nieuwe hypothyreoïdie patiënten. Daarnaast is er geen onderzoek dat laat zien dat een patiënt die tijdens geplande controle opgespoord wordt beter af is dan een patiënt die zich meldt wegens klachten.
 
Concluderend is er geen bewijs dat een jaarlijkse controle van schildklierwaarden effectief is. Het lijkt ons wel zinvol om de patiënt nadrukkelijk te wijzen op de mogelijke complicaties van de bestraling en zich bij de eerste klachten of symptomen die op een hypothyreoïdie kunnen duiden zich te laten onderzoeken. Uiteraard dient elke arts zich bewust te zijn van het risico op complicaties na een bestraling en laagdrempelig een TSH te laten bepalen.
 
M. Sijbom, huisarts, wetenschappelijk medewerker NHG
Dr. J. van Lieshout, huisarts, onderzoeker RadboudUMC
Beide zijn auteur van de NHG standaard Schildklieraandoeningen.