Hypothyreoïdie na bestraling van de hals
Open

Controle van de schildklierfunctie is belangrijk
Klinische les
18-02-2014
Marije Smit, Michiel N. Kerstens, Marjolein J. Boomsma-van Holten, Klaas van der Meer, Jan G. Zijlstra en Thera P. Links

Dames en Heren,

Bestraling van de halsregio kan leiden tot primaire hypothyreoïdie. De klachten van hypothyreoïdie zijn dikwijls weinig specifiek en ontwikkelen zich meestal pas enige tijd na de bestraling. Bovendien is de arts niet altijd bekend met het risico van hypothyreoïdie als complicatie van eerdere bestraling van de hals. Er kan dan een aanzienlijke patient’s en doctor’s delay optreden bij het stellen van deze diagnose, met soms zeer ernstige gevolgen. Wij beschrijven in deze les 3 patiënten met een door bestraling geïnduceerde hypothyreoïdie.

Patiënt A, een 82-jarige vrouw, werd door de huisarts naar de neuroloog verwezen in verband met een afasie die sinds een dag aanwezig was. Ook gaf zij de indruk opdrachten niet goed te begrijpen. Patiënte was al langere tijd slecht ter been, maar kon thuis blijven wonen door de ondersteuning van haar vitale echtgenoot. Zij had geen psychische klachten. Zij was 15 jaar eerder behandeld voor een supraglottisch larynxcarcinoom door ...