Hypertrofische cardiomyopathie

Klinische les
19-02-2019
Beau van Driel, Folkert W. Asselbergs, Rudolf A. de Boer, Albert C. van Rossum, J. Peter van Tintelen, Jolanda van der Velden en Michelle Michels

Dames en Heren,

De klinische presentatie, het beloop en de prognose van hypertrofische cardiomyopathie zijn zeer heterogeen. Voor het herkennen van patiënten met deze erfelijke hartziekte en hun familieleden en voor de juiste behandeling is kennis van de verschillende uitingsvormen en het klinische beloop vereist. In deze klinische les beschrijven wij de verschillende uitingsvormen van hypertrofische cardiomyopathie.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc: afd. Fysiologie: B. van Driel BSc, promovendus; prof.dr. J. van der Velden, fysioloog; afd. Cardiologie: prof.dr. A.C. van Rossum, cardioloog; afd. Klinische Genetica: dr. J.P. van Tintelen, klinisch geneticus. UMC Utrecht, afd. Cardiologie: prof.dr. F.W. Asselbergs, cardioloog. UMC Groningen, afd. Experimentele Cardiologie: prof.dr. R.A. de Boer, cardioloog. Erasmus MC, afd. Cardiologie, Rotterdam: dr. M. Michels, cardioloog.

Contact: B. van Driel (b.vandriel@vumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. F.W. Asselbergs, J.P. van Tintelen en J. van der Velden ontvingen subsidie van CVON DOSIS. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Beau van DrielICMJE-formulier
Folkert W. AsselbergsICMJE-formulier
Rudolf A. de BoerICMJE-formulier
Albert C. van RossumICMJE-formulier
J. Peter van TintelenICMJE-formulier
Jolanda van der VeldenICMJE-formulier
Michelle MichelsICMJE-formulier