Hyperthyreoïdie tijdens het gebruik van kelptabletten
Open

Casuïstiek
27-05-1990
P.A.G.M. de Smet, B.H.Ch. Stricker, F. Wilderink en W.M. Wiersinga
Aanvaard op 20-01-1990.
Gepubliceerd op 27-05-1990.
In print verschenen in week 21 1990.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1058-9