Hypertensie met cerebrale uitvalsverschijnselen veroorzaakt door prostatisme
Open

Casuïstiek
20-05-1998
I.E. Bonapart, J.E. Nienhuis, R.E.A. 's-Gravendijk, J.G.J. Jonkman en A. Dees
Aanvaard op 11-12-1997.
Gepubliceerd op 20-05-1998.
In print verschenen in week 20 1998.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1156-8