Hypertensie door consumptie van drop en zoethoutthee
Open

Stand van zaken
23-12-2007
H. Boganen, K. van Hee en H.G.L.M. Grundmeijer
Aanvaard op 09-05-2007.
Gepubliceerd op 23-12-2007.
In print verschenen in week 51 2007.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2825-8