Hyperemesis gravidarum

Stand van zaken
14-05-2019
Marjette H. Koot, Iris J. Grooten, Norah E. Gauw, Tessa J. Roseboom en Rebecca C. Painter

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Amsterdam: M.H. Koot, MSc, arts-onderzoeker (thans: gepromoveerd en arts-assistent SEH in het Dijklander Ziekenhuis, Hoorn); prof.dr. T.J. Roseboom, medisch bioloog-epidemioloog (tevens: afd. Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica); dr. R.C. Painter, gynaecoloog. Noordwest Ziekenhuisgroep, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Alkmaar: dr. I.J. Grooten, aios obstetrie en gynaecologie. Stichting Zwangerschapsmisselijkheid en Hyperemesis Gravidarum: N.E. Gauw, voorzitter.

Contact: M.H. Koot (m.koot@amc.uva.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Marjette H. KootICMJE-formulier
Iris J. GrootenICMJE-formulier
Norah E. GauwICMJE-formulier
Tessa J. RoseboomICMJE-formulier
Rebecca C. PainterICMJE-formulier