Hyperbare geneeskunde - onterecht onbemind.

Nieuws
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1369

Hyperbare geneeskunde – onterecht onbemind. - Op 22 oktober a.s. zal bij de Koninklijke Marine te Den Helder bovengenoemd congres worden gehouden. Dit congres wordt georganiseerd door de afd. Onderwatergeneeskunde Koninklijke Marine en staat onder auspiciën van de Inspectie Geneeskundige Dienst der Zeemacht. Nationale en internationale specialisten zullen lezingen geven…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties