Hydrazinesulfaat is niet werkzaam bij de behandeling van patiënten met een kwaadaardige ziekte
Open

In het kort
11-02-1995
W. Hart

Hydrazinesulfaat is een remmer van het enzym fosfo-enolpyruvaatkinase, dat een belangrijke rol speelt bij de gluconeogenese. Om deze reden heeft men hydrazinesulfaat toegediend aan patiënten met een kwaadaardige ziekte in de hoop daarmee de cachexie te kunnen verhinderen. Onlangs verschenen 3 dubbelblind en prospectief uitgevoerde onderzoekingen waarin, bij patiënten met verschillende vormen van kwaadaardige ziekten, de werkzaamheid van hydrazinesulfaat werd vergeleken met die van placebo. Kosty et al. behandelden 291 patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom stadium IIIB of IV met cytostatica en daarnaast hydrazinesulfaat of placebo.1 Deze onderzoekers vonden geen enkele gunstige invloed van de behandeling met hydrazinesulfaat op de overleving van deze patiënten en evenmin op de ernst van de cachexie. De kwaliteit van het leven was bij de patiënten die met hydrazinesulfaat waren behandeld minder dan bij degenen die placebo toegediend hadden gekregen.

Loprinzi et al. behandelden 127 patiënten met een gemetastaseerd carcinoom van colon of rectum met hydrazinesulfaat of placebo en konden evenmin een gunstige invloed aantonen van hydrazinesulfaat wat betreft overleving, kwaliteit van het leven of de ernst van het gewichtsverlies.2 Loprinzi et al. onderzochten eveneens de werkzaamheid van hydrazinesulfaat bij 243 patiënten die wegens een recentelijk vastgesteld niet-kleincellig longcarcinoom werden behandeld met cytostatica.3 Ook in dit onderzoek werd geen enkele werkzaamheid van hydrazinesulfaat aangetoond wat betreft overleving of kwaliteit van het leven, in vergelijking met placebo.

Uit de uitkomsten van deze onderzoekingen blijkt dat hydrazinesulfaat niet werkzaam is bij de behandeling van patiënten met cachexie ten gevolge van een kwaadaardige ziekte en dat de toediening van dit middel dus beter achterwege kan blijven. In een redactioneel commentaar wijst Herbert er echter op dat, hoewel de uitkomsten van deze 3 onderzoekingen voldoende zouden moeten zijn om de mythe van de werkzaamheid van hydrazinesulfaat voorgoed te ontmaskeren, deze alternatieve behandelingsvorm helaas in de toekomst tòch wel weer de kop zal opsteken.4

Literatuur

  1. Kosty MP, Fleishman SB, Herndon II JE, Coughlin K,Kornblith AB, Scalzo A, et al. Cisplatin, vinblastine, and hydrazine sulfatein advanced, non-small-cell lung cancer: a randomized placebo-controlled,double-blind phase III study of the cancer and leukemia group B. J Clin Oncol1994;12:1113-20.

  2. Loprinzi CL, Kuross SA, O'Fallon JR, Gesme Jr DH,Gerstner JB, Rospond RM, et al. Randomized placebo-controlled evaluation ofhydrazine sulfate in patients with advanced colorectal cancer. J Clin Oncol1994;12:1121-5.

  3. Loprinzi CL, Goldberg RM, Su JQ, Mailliard JA, Kuross SA,Maksymiuk AW, et al. Placebo-controlled trial of hydrazine sulfate inpatients with newly diagnosed non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol1994;12:1126-9.

  4. Herbert V. Three stakes in hydrazine sulfate's heart,but questionable cancer remedies, like vampires, always rise againeditorial. J Clin Oncol 1994;12:1107-8.