Hybride OK onmisbaar bij minimaal invasieve chirurgie

5 jaar later
Gijs M.J.M. Welten
Dammis Vroegindeweij
Bram Fioole
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2282
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaren geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd? Deze rubriek geeft een kijkje op de huidige stand van zaken.

Samenvatting

De hybride operatiekamer is in opmars in Nederland. In deze steriele ruimte kunnen steeds complexere patiënten worden behandeld via minimaal invasieve technieken die worden ondersteund door geavanceerde beeldgestuurde technieken. Hierbij staat de veiligheid voor de patiënt en het behandelteam centraal. De steriele ruimte biedt vele mogelijkheden voor verschillende specialismen zoals de vaatchirurgie, interventieradiologie, cardiologie, oncologie en traumatologie. Hierdoor zullen steeds meer patiënten worden behandeld in de hybride operatiekamer met endovasculaire technieken, en zullen de kwaliteit en de uitkomst van deze multidisciplinaire zorg verbeteren.

Auteursinformatie

Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Vaatchirurgie: dr. G.M.J.M. Welten, fellow vaatchirurgie; dr. B. Fioole, vaatchirurg.

Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: dr. D. Vroegindeweij, radioloog.

Contact dr. G.M.J.M. Welten (welteng@maasstadziekenhuis.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Gijs M.J.M. Welten ICMJE-formulier
Dammis Vroegindeweij ICMJE-formulier
Bram Fioole ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties