'Hungry bone'-syndroom, gekenmerkt door langdurige symptomatische hypocalciëmie, als complicatie van behandeling wegens hyperthyreoïdie
Open

Casuïstiek
04-02-2004
W. de Ronde, S.M.T.H. ten Have, P.L.A. van Daele, R.A. Feelders en A.J. van der Lely

Een 22-jarige vrouw presenteerde zich met sinds enkele maanden bestaande palpitaties, gejaagdheid, warmte-intolerantie en een onopzettelijk gewichtsverlies. Er werd een medicamenteuze behandeling van de hyperthyreoïdie voorgeschreven, maar in verband met therapieontrouw werd een jaar later een thyreoïdectomie uitgevoerd. Enkele uren na de operatie kreeg patiënte tintelingen en spierkrampen, die bleken te berusten op ernstige hypocalciëmie. Zij had iatrogene hypoparathyreoïdie, maar vooral een grote calciumbehoefte bij een geringe calciumuitscheiding in de urine. De grote calciumbehoefte vanwege de – door hyperthyreoïdie geïnduceerde – toegenomen botombouwactiviteit wordt aangeduid als het ‘hungry bone’-syndroom. Men dient vooral alert te zijn op deze complicatie in geval van een ernstige, langdurige hyperthyreoïdie, zeker bij bestaande of peroperatief geïnduceerde schade aan de bijschildklieren. Bij patiënte leidde calciumsuppletie tot normalisatie van de serumcalciumconcentratie 2 weken na de operatie; na 3 weken werd zij in goede conditie uit de klinische zorg ontslagen.