HPV-gerelateerde kanker de wereld uit

Een oproep tot screenen en vaccineren
Zorg
15-03-2021
Heleen J. van Beekhuizen, Peter Leusink en Folkert van Kemenade

Door vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) en screening kunnen we baarmoederhalskanker en andere door HPV geïnduceerde vormen van kanker de wereld uit helpen. Toch hebben twijfel over de veiligheid en het nut van vaccineren ertoe geleid dat de vaccinatiegraad in Nederland aanzienlijk lager is dan in andere landen. Wat kunnen artsen doen om deze vaccinatiescepsis tegen te gaan en HPV-gerelateerde vormen van kanker te elimineren?

Auteursinformatie

Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam: Afd. Gynaecologische Oncologie: dr. H.J. van Beekhuizen, gynaecologisch oncoloog. Afd. Pathologie: prof.dr. F. van Kemenade, patholoog. Praktijk de Huisarts, Gouda: dr. P. Leusink, huisarts en arts seksuele gezondheid.

Contact: H.J. van Beekhuizen (h.vanbeekhuizen@erasmusmc.nl)

 

Verantwoording

Kim Hulscher, Stichting Olijf, becommentarieerde dit artikel en schreef het patiëntverhaal.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Heleen J. van BeekhuizenICMJE-formulier
Peter LeusinkICMJE-formulier
Folkert van KemenadeICMJE-formulier