Hoge prevalentie van vitamine D-deficiëntie in Zuidwest-Nederland
Open

Onderzoek
21-04-2015
Leandra J.M. Boonman-de Winter, Arjan Albersen, Karin Mohrmann, Carla M.A.C. Bakx-van Baal, Dirk W. Meijer Timmerman Thijssen en J.P.H.M. (Hans) Bressers

Leerpunten

  • Vitamine D-deficiëntie komt in Nederland veel voor, ook bij mannen en vrouwen onder de 50 jaar, en meer in stedelijk gebied dan op het platteland.
  • Maar een gering percentage van de deelnemers (17,1%) had in de wintermaanden een vitamine D-concentratie van > 75 nmol/l.
  • In Nederland is er een aanzienlijke seizoensafhankelijke variatie in de vitamine D-serumconcentratie. Dit heeft consequenties voor de interpretatie van de vitamine D-uitslag.