Hoge prevalentie van psychische stoornissen en verslavingsproblemen bij daklozen in de stad Utrecht
Open

Onderzoek
17-06-2001
D.P. Reinking, J.R.L.M. Wolf en H. Kroon

Auteursinformatie

Trimbos-instituut, Da Costakade 45, 3500 AS Utrecht.
Drs.D.P.Reinking en dr.H.Kroon, psychologen; mw.dr.J.R.L.M.Wolf, andragoloog.
Correspondentieadres: drs.D.P.Reinking.