Hoge moedersterfte door pre-eclampsie en het HELLP-syndroom
Open

Commentaar
28-01-2009
Louis L.H. Peeters

Auteursinformatie

Maastricht Universitair Medisch Centrum, afd. Obstetrie en Gynaecologie, Maastricht.

Dr. L.L.H. Peeters, gynaecoloog (l.peeters@og.unimaas.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 oktober 2008