Hoeveel vitamine B6 is toxisch?
Open

Commentaar
18-11-2005
M.B. Katan
Aanvaard op 27-09-2005.
Gepubliceerd op 18-11-2005.
In print verschenen in week 46 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2545-6