Hoe staat het met Obamacare?

Marit A.C. Tanke
Dorien L.M. Zwart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3706

artikel

Een van de eerste decreten die de Amerikaanse president Donald Trump tekende, was een verordening om de financiering van Obamacare te bemoeilijken met ‘alles wat binnen de wet mogelijk was’. Inmiddels ving Trump een aantal keer bot in de Senaat, maar hij probeert Obamacare alsnog te ondermijnen door het fundament onder de wet aan te tasten.

Obamacare moest de zorg toegankelijk maken voor alle Amerikanen, de kwaliteit van zorg en zorgverzekeringen verbeteren, en de kosten beheersbaar houden.1 Begin maart 2017 werd de Republikeinse opvolger van Obama’s wet gepresenteerd. Dat plan schafte de plicht tot verzekeren af en draaide subsidies op zorgverzekeringen terug. Bedrijven hoefden niet langer een zorgverzekering aan te bieden en vooral de zeer rijken kregen belastingvoordeel, omdat de extra Obamacare-belastingen zouden verdwijnen. Ook draaide het plan de uitbreiding van Medicaid terug, de zorgverzekering voor kwetsbaren en armen.2

Er stak een storm van protest op. Hardcore Republikeinen vonden de wet niet ver genoeg gaan en Democraten waren sowieso tegen. Ziekenhuizen, de American Medical Association en verzekeraars waren ook niet blij. De onafhankelijke House Budget Committee berekende dat 24 miljoen Amerikanen hun verzekering zouden verliezen.3 Het wetsvoorstel is weliswaar aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, maar is 3 keer afgeschoten in de Senaat.

Trump is nu achter de schermen bezig Obamacare te ontmantelen.4 Het succes van Obamacare leunt op een goed werkende verzekeringsmarkt, die Trump nu probeert te ondermijnen. Zo heeft hij subsidies voor organisaties die mensen helpen een zorgverzekering te kiezen geschrapt, en eindigt de inschrijfperiode voor een zorgverzekering al halverwege december 2017, in plaats van 31 januari 2018. Daarnaast holt Trump het verplichte basispakket uit, bijvoorbeeld door anticonceptie eruit te halen en polissen met weinig dekking toe te staan. Bij deze polissen geldt het verbod op uitsluiten van mensen met ‘pre-existing conditions’ ook niet. De verwachting is dat jonge, gezonde mensen voor deze goedkope polissen kiezen, waardoor andere aanbieders overblijven met ziekere, duurdere patiënten. De overige aanbieders zouden hierdoor in een ‘death spiral’ terecht kunnen komen, waarin de premiekosten blijven oplopen doordat alleen de ziekste mensen nog een zorgverzekering afsluiten.5

Op korte termijn is het pijnlijkste voornemen het niet meer uitbetalen van subsidies op zorgverzekeringen voor mensen met een laag inkomen. Dit leidt tot een acuut financieel probleem bij zorgverzekeraars. En wanneer hierdoor de premies omhooggaan, stijgen ook de kosten voor de federale overheid.6 Trump heeft al eerder meerdere decreten met veel kabaal aangekondigd, en nooit uitgevoerd. De uitvoering van dit decreet zal waarschijnlijk worden aangevochten in de rechtbank. Al 18 staten hebben een rechtszaak tegen de federale overheid aangekondigd als zij de subsidies niet uitkeert. Maar alleen de dreiging al destabiliseert de markt.7

Als reactie op Trumps tactiek hebben enkele Democraten en Republikeinen een gezamenlijk voorstel uitgebracht om instabiele onderdelen van Obamacare aan te pakken. Ten eerste willen ze een stabiele bekostiging vinden voor subsidies. Ook wordt het makkelijk gemaakt voor staten om uitzonderingen aan te vragen op strikte Obamacare-regels, onder andere door het toestaan van ‘koperen’ polissen: goedkope polissen met minder dekking en een hoog eigen risico, zodat gezonde mensen toch een zorgverzekering nemen.

Trump wil naar eigen zeggen een eventueel gezamenlijk voorstel ondertekenen, maar de vraag is of dit wetsvoorstel wel aangenomen wordt. Conservatieve Republikeinen zijn sowieso tegen alles wat lijkt op verbeteren van Obamacare. En eind september 2017 verliep een belangrijke deadline voor de Republikeinen om ‘repeal and replace’ met een meerderheid van 50 stemmen te kunnen laten passeren. Dat betekent dat zij vanaf nu weer de gebruikelijke meerderheid van 60 stemmen moeten halen.

Literatuur
  1. Tanke MAC, Zwart DLM. ‘Repeal Obamacare: a wicked problem’. Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:C3363.

  2. Park H, Sanger-Katz M. The Parts of Obamacare Republicans Will Keep, Change or Discard. The New York Times, 6 maart 2017.

  3. American Health Care Act. Budget Reconciliation Recommendations of the House Committees on Ways and Means and Energy and Commerce. 9 maart 2017.

  4. Rovner J. Now What? 5 Looming Challenges For The Affordable Care Act. NPR, 26 september 2017.

  5. Scott D. Trump’s executive order to undermine Obamacare, explained. Vox, 12 oktober 2017.

  6. Pear R, et al. Trump to Scrap Critical Health Care Subsidies, Hitting Obamacare Again. The New York Times, 12 oktober 2017.

  7. Dyer O. Trump signs executive orders in bid to undermine Obamacare. BMJ. 2017;359:j4805.

  8. Wynne B, Jost T. The Alexander-Murray Market Stabilization Package: What’s In It And Where’s It Going? Health Affairs, 17 oktober 2017.

Gerelateerde artikelen

Reacties

Pieter
Zwaan

Dag Marit en Dorien,in alle media hoor ik dag en nacht commentaar op Trump,moet ik dit nou ook al lezen in ons tijdschrift.Als het gaat om commentaar op de gang van zaken in Nederland ok.Het is natuurlijk ook weer gekleurd wat je leest.

Pieter Zwaan.