Hoe giftig is dioxine voor de mens?
Open

Stand van zaken
07-10-1991
C.A. van der Heijden
Aanvaard op 15-08-1991.
Gepubliceerd op 07-10-1991.
In print verschenen in week 40 1991.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1860-5