HIV-besmetting bij hemofiliepatiënten; het rapport van de Nationale Ombudsman
Open

Commentaar
04-11-1995
W.G. van Aken en E. Briët

Auteursinformatie

Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam.
Prof.dr.W.G.van Aken, internist.
Academisch Medisch Centrum, afd. Inwendige Heelkunde, Amsterdam.
Prof.dr.E.Briët. internist.
Correspondentieadres: prof.dr.W.G.van Aken.