HIV-besmetting bij hemofiliepatiënten; het rapport van de Nationale Ombudsman
Open

Commentaar
04-11-1995
W.G. van Aken en E. Briët
Aanvaard op 18-09-1995.
Gepubliceerd op 04-11-1995.
In print verschenen in week 44 1995.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:2228-31