Het succes van de medicijnman

Aalt Bast
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:B613

In onze westerse samenleving staat veiligheid voorop. ‘Better safe than sorry’, zeggen we in Europa. Dat heet het voorzorgprincipe. Voorzorg houdt in dat je iets niet moet doen als je niet zeker weet of het veilig is. Dat klinkt logisch. Zo worden chemicaliën niet op de Europese markt toegelaten als de stoffen niet veilig zijn. Dat deze benadering op gespannen voet staat met wetenschappelijke vooruitgang, nemen we voor lief. Risico’s horen bij wetenschap, maar niet bij ons verlangen naar een absoluut veilige maatschappij. Optimale bescherming van onze gezondheid proberen we vorm te geven door te rationaliseren en risico’s uit te…

Ook interessant

Reacties

JCH
Jansen

Afwezigheid van moleculen wordt gezien als reden dat homeopathie geen effect kan hebben. Andere basiswetenschappen dan de voor artsen gebruikelijke, die dit bezwaar tegen homeopathie niet ondersteunen, blijven over het algemeen buiten beschouwing. Prof. Roy, auteur van een lezenswaardig artikel dat de validiteit van het argument van Aalt Bast weerspreekt, is niet de eerste de beste op het terrein van de materiaalwetenschap (zie: Roy R e.a. The structure of liquid water; Novel insights from materials research; Potential relevance to homeopathy. Materials research Innovations. 2005;577-608). En er is onderzoek dat niet verenigbaar is met Bast's stelling. De laatste 10 jaar is er ook vernieuwend onderzoek naar ultramoleculaire verdunningen van de grond gekomen (zie bijvoorbeeld: Rey L. Thermoluminescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride. Physica A. 2003;323:67-74. Meer referenties op verzoek leverbaar). De discussies over homeopathie zouden veel interessanter kunnen zijn wanneer we meer basisvakken erin zouden betrekken!

 

JCH Jansen, arts voor homeopathie