Het slechtnieuwsgesprek: 10 tips

10 tips
05-12-2019
Jan C. Wouda en Harry B.M. van de Wiel
Aanvaard op 27-09-2019.
Gepubliceerd op 05-12-2019.
In print verschenen in week 49 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4134