Het premenstrueel syndroom 
Open

Stand van zaken
23-07-2010
Femke van der Leij, Willibrord C.M. Weijmar Schultz, Harry van de Wiel en Jules H. Schagen van Leeuwen

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein.

Afd. Gynaecologie: drs. F. van der Leij, arts-assistent; dr. J.H. Schagen van Leeuwen, gynaecoloog.

Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen.

Afd. Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie/Seksuologie: prof.dr. W.C.M. Weijmar Schultz, gynaecoloog; prof.dr. H. van de Wiel, psycholoog;

Contactpersoon: drs. F. van der Leij (fleij@hotmail.com

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: dr. J.H. Schagen van Leeuwen werkte mee aan gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoeken naar de effectiviteit van fluoxetine en paroxetine in de behandeling van PMS, gesponsord onderzoek door respectievelijk Lilly en GlaxoSmithKline.
Aanvaard op 10 maart 2010-07-02