Het klinisch verband tussen klachten en uiteindelijke diagnosen in de huisartspraktijk, vastgesteld met achterafkansen berekend op grond van het Transitieproject
Open

Onderzoek
18-11-2005
H. Lamberts, S.K. Oskam en I.M. Okkes
Aanvaard op 13-06-2005.
Gepubliceerd op 18-11-2005.
In print verschenen in week 46 2005.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2566-72