Stappenplan voor veilige introductie medisch-technologische hulpmiddelen

Het IDEAL-framework

Klinische praktijk
Maroeska M. Rovers
Casper Tax
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9962
Abstract

Samenvatting

  • Voordat medisch-technologische hulpmiddelen op de markt gebracht mogen worden, moeten zij worden getest op veiligheid. De effectiviteit hoeft niet aangetoond te worden.
  • Voor de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe chirurgische ingrepen en procedures bestaat het zogenoemde IDEAL-‘framework’. IDEAL staat voor de 5 fases in het framework: ‘idea, development, exploration, assessment and long-term study’. Het uitgangspunt hiervan is dat innovatie en evaluatie met elkaar verweven moeten zijn vanaf het allereerste idee tot en met de fase van – bij voorkeur gerandomiseerde – interventiestudies.
  • Prospectieve registratie van nieuwe ingrepen vanaf de preklinische fase kan verspilling van geld en moeite voorkómen, omdat niet-succesvolle, geregistreerde ‘nieuwe’ ingrepen niet nogmaals op eenzelfde manier hoeven te worden uitgevoerd.
  • Het IDEAL-framework lijkt met enkele aanpassingen ook voor nieuwe medisch-technologische hulpmiddelen een praktisch bruikbaar en geschikt model. Hiermee kunnen patiënten toegang krijgen tot nieuwe ingrepen en medisch-technologische hulpmiddelen waarvan de veiligheid en effectiviteit voldoende bewezen zijn.
Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Operatiekamers, Nijmegen.

Prof.dr. M.M. Rovers, klinisch epidemioloog (tevens: afd. Health Evidence); drs. C. Tax, promovendus.

Contact prof.dr. M.M. Rovers (maroeska.rovers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Verantwoording

Prof.dr. Peter McCulloch en Allison Hirst, beiden van The IDEAL Collaboration, droegen bij aan dit artikel met hun ideeën over het aanpassen van de IDEAL-aanbevelingen voor medisch-technologische hulpmiddelen.

Auteur Belangenverstrengeling
Maroeska M. Rovers ICMJE-formulier
Casper Tax ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties