Het hypnotisme, hoe het zich voordoet, hoe het verklaard moet worden, welke gevaren er aan verbonden zijn

Media
Finlay, R.F.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1893;37:71-9