In het hart van de Nederlandse covid-19-epidemie

Ervaringen van een GGD met een blik op de toekomst
Zorg
26-06-2020
Karin Westra, Christian A. Beulens en Maartje M.A. Sijbers-Hanegraaf

Wat op een vismarkt in Wuhan eind 2019 begon met een lokale uitbraak van onverklaarde pneumonieën is uitgegroeid tot een pandemie van ongekende omvang. De oorzaak: SARS-CoV-2, het virus dat covid-19 veroorzaakt. Ook Nederland wordt sterk geraakt door dit virus en we bevinden ons momenteel in crisistijd, met alle gevolgen van dien. In Nederland lag de brandhaard in Noord-Brabant, waar tot en met vrijdag 27 maart 2020 alleen al in de regio Hart voor Brabant bijna 1500 bevestigde patiënten werden gemeld, van wie er tot die dag al 210 waren overleden. En dat was slechts het topje van de ijsberg.

Reacties (2)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Frank F.Gunneweg
26-06-2020 10:05

Wel capaciteit, maar geen regie

" Er was telkens afstemming met de lokale laboratoria hierover, maar de capaciteit liet nóg meer testen in deze fase van de epidemie niet toe."

Deze bewering in het artikel klopt niet. Er was meer dan voldoende testcapaciteit in den lande, maar deze werd niet ingezet. De testcapaciteit  was aanwezig in semi-zelfstandige controlelaboratoria van de landbouw en veeteelt.  Deze lab's boden testcapaciteit aan bij het RIVM en de landelijke overheid, maar met deze informatie werd niets gedaan.

Als huisartsen en specialisten ouderenzorg aandrongen op testen van personeel, van medewerkers in verzorgings- en verpleeghuizen, was het antwoord: 'uw vraag past niet in de richtlijnen vn het RIVM'. Tenenkrommend!

Probleem was dus niet de capaciteit, maar de regie. Hierdoor zijn onnodig vele mensen ziek geworden, en overleden en zijn hoogbejaarden en hun families onnodig van elkaar gescheiden gebleven. Verder heeft het tot enorme ongerustheid,  frustratie en wanhoop geleid bij medisch/verzorgingspersoneel en artsen en zijn de ziekenhuizen onnodig belast.

Dit is zeer ernstig. Naar mijn mening moet de doorgeslagen semi-verzelfstandiging van overheidstaken en het ontbreken van de landelijke regie en coördinatie aan een grondig onderzoek en daarna aan een grondige herorientatie worden onderworpen. Suggestie: stel weer een deskundige -dus medisch onderlegde- directeur generaal bij het ministerie aan, en zet de politiek op enig afstand van de zorg.

Vooreerst zal de politiek deze nationale schande moeten evalueren en besluiten in deze richting nemen.  Dokters en samenleving vragen vragen al zo lang om heroriëntatie en regie. En stel het doel voorop: organisatie van uitstekende zorg tegen betaalbare prijs. Dus laat de neoliberale dogma's hier eens varen. Doe het snel en betrek de artsen en verpleegkundigen bij dit proces.

Frank Gunneweg, huisarts

Maartje Sijbers
01-07-2020 09:35

reactie auteurs

Beste heer Gunneweg,

Dank voor uw reactie.
U verwijst specifiek naar de regel " Er was telkens afstemming met de lokale laboratoria hierover, maar de capaciteit liet nóg meer testen in deze fase van de epidemie niet toe." Deze zin slaat op de situatie waar wij als GGD praktisch voor stonden. Er was op dat moment wel degelijk schaarste in de aanlevering van middelen waar wij over konden beschikken. We hebben gepoogd om met dit artikel zicht te geven op de taken van de GGD en voorbeelden te noemen van de knelpunten in de beginfase van een epidemie. Een uitgebreide evaluatie van lokaal en landelijk beleid waarbij verschillen partijen betrokken zijn geweest, ligt buiten het bereik van het artikel en was ook niet ons doel. 
Hoewel we enkel kunnen speculeren over hoe ander beleid de uitkomsten had beïnvloed, delen wij uw mening dat evaluatie op meerdere niveaus belangrijk is.

namens de auteurs,

Maartje Sijbers, verpleegkundige