Het Gezondheidsraadrapport 'Palliatieve chemotherapie'; risico van begripsverwarring

Opinie
J. Verweij
P.H.M. de Mulder
H.M. Pinedo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:651-4
Abstract

Het in oktober 2003 verschenen rapport van de Gezondheidsraad getiteld ‘Palliatieve chemotherapie’ bevat een aantal stellingnamen en aanbevelingen die aanleiding zijn tot zorg en reflectie.1 De indruk bestaat namelijk dat er een begripsverwarring kan zijn, met het risico dat beleidsadvies geformuleerd wordt op grond van deze verwarring. Met dit artikel willen wij bijdragen aan de discussie en informatie geven om een en ander in perspectief te plaatsen.

de begripsverwarring

De in de titel van het rapport gebruikte term ‘palliatieve chemotherapie’ wordt zeer variabel geïnterpreteerd en gedefinieerd. Het rapport maakt onderscheid tussen enerzijds ‘palliatieve zorg’ waarin de verbetering van de kwaliteit van leven in lichamelijk en sociaal opzicht op de voorgrond staat en pas in tweede instantie (zo mogelijk) een eventuele levensverlenging, en anderzijds ‘palliatieve chemotherapie’, gedefinieerd als chemotherapie bij patiënten met uitzaaiingen van kanker of met kanker waarvoor geen lokale behandeling mogelijk is, bij wie het functioneren of de…

Auteursinformatie

Erasmus Medisch Centrum-Daniel den Hoed, afd. Interne Oncologie, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam.

Hr.prof.dr.J.Verweij, internist-oncoloog.

Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Oncologie, Nijmegen.

Hr.prof.dr.P.H.M.de Mulder, internist-oncoloog.

VU Medisch Centrum, Cancer Center, afd. Medische Oncologie, Amsterdam.

Hr.prof.dr.H.M.Pinedo, internist-oncoloog.

Contact hr.prof.dr.J.Verweij (j.verweij@erasmusmc.nl)

Ook interessant

Reacties