Het fenomeen van Raynaud
Open

Diagnostiek en behandeling
Stand van zaken
15-05-2009
Herman M.A. Hofstee, Alexandre E. Voskuyl, Erik H. Serné en Yvo M. Smulders
  • Het primair fenomeen van Raynaud (RF) is een relatief frequent voorkomende aandoening met meestal weinig ernstige klachten of complicaties.

  • Het onderscheid tussen primair en secundair RF is van belang wat betreft complicaties en voor prognose en behandeling. Secundair RF treedt vooral op in het kader van een bindweefselsysteemziekte.

  • Bij ongeveer 13% van de patiënten met aanvankelijk een ogenschijnlijk primair RF ontwikkelt zich binnen een aantal jaren toch een systeemziekte.

  • Auto-immuunserologisch onderzoek, waaronder bepaling van antinucleaire antistoffen (ANA), en capillairmicroscopie zijn bij RF belangrijke diagnostische hulpmiddelen als men een systeemziekte of een zich ontwikkelende systeemziekte vermoedt.

  • Calciumantagonisten vormen de hoeksteen van de farmacotherapeutische behandeling van RF.