Het beoordelen van de centraalveneuze druk

Stand van zaken
08-01-2016
J.P.M. (Hans) Hamer, P.G. (Els) Pieper en Renée B.A. van den Brink
Aanvaard op 05-11-2015.
Gepubliceerd op 08-01-2016.
In print verschenen in week 6 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9600