Het beloop van prostaatcarcinoom
Open

Stand van zaken
24-06-1995
W. Meinhardt, S. Horenblas en D.W.W. Newling
Aanvaard op 28-03-1995.
Gepubliceerd op 24-06-1995.
In print verschenen in week 25 1995.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1271-5