Het belang van de farmacogenetica

P.A. Bolhuis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:15-8
Abstract

Samenvatting

- Farmacogenetica richt zich op genetische variatie als oorzaak van verschillen in de effecten van geneesmiddelen. Die verschillen kunnen het therapeutisch effect en de bijwerkingen betreffen.

- Erfelijke variatie in het metabolisme kan leiden tot hoge bloedspiegels en verhoogd risico op bijwerkingen bij langzame metaboliseerders, hetgeen van belang is voor het gebruik van onder andere antidepressiva en oncolytica.

- Erfelijke variatie treedt ook op in eiwitten die interacties met geneesmiddelen aangaan, waardoor onder meer het effect van astmamiddelen en antipsychotica wordt beïnvloed.

- Door farmacogenetisch onderzoek kan men de keuze van geneesmiddelen en de dosering ervan verbeteren en het aantal bijwerkingen verminderen.

- Het kan echter ook consequenties hebben voor verzekeringen, keuringen en aanstellingen, omdat kan blijken dat sommige patiënten dure medicijnen nodig hebben of gepredisponeerd zijn voor bepaalde ziekten.

- Het gebruik van genetische gegevens dient daarom nader geregeld te worden.

Auteursinformatie

Gezondheidsraad, Postbus 16052, 2500 BB Den Haag.

Contact Dr.P.A.Bolhuis, biochemicus (pa.bolhuis@gr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties