Het aerotoxisch syndroom: feit of fabel?

Stand van zaken
08-04-2014
Leroy J. de Graaf, Gerard Hageman, Bernie C.M. Gouders en Michel F.A. Mulder

Auteursinformatie

Medisch Spectrum Twente, Enschede.

Afd. Intensive Care: L.J. de Graaf, MSc, anios IC.

Afd. Neurologie: dr. G. Hageman, neuroloog.

HumanCapitalCare B.V., Enschede.

Ir. B.C.M. Gouders, MBA, arbeidshygiënist.

Aviation Medical Consultation, Bussum.

Drs. M.F.A. Mulder, vrijgevestigd arts-onderzoeker.

Contactpersoon: L.J. de Graaf, MSc (lej.degraaf@gmail.com).

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 26 februari 2014

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Leroy J. de GraafICMJE-formulier
Gerard HagemanICMJE-formulier
Bernie C.M. GoudersICMJE-formulier
Michel F.A. MulderICMJE-formulier