Het aerotoxisch syndroom: feit of fabel?

Stand van zaken
08-04-2014
Leroy J. de Graaf, Gerard Hageman, Bernie C.M. Gouders en Michel F.A. Mulder
Gepubliceerd op 08-04-2014.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6912