Herziening richtlijnen ‘Chronische nierschade’

Klinische praktijk
Marc H. Hemmelder
Jacintha van Balen
Nynke Scherpbier
Paul W. Schenk
Mariska K. Tuut
Ron T. Gansevoort
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2974
Abstract

Recent verschenen twee nieuwe richtlijnen over chronische nierschade: de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en beleid bij volwassenen met chronische nierschade (CNS)’ en een NHG-standaard. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld in nauwe samenspraak op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en in samenwerking met andere beroepsgroepen en patiënten ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Ook dragen zij bij aan een logische samenhang in de zorg voor patiënten met chronische nierschade in de eerste en tweede lijn.

Samenvatting

  • Leeftijd heeft geen invloed op de diagnose ‘chronische nierschade’.
  • Een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) < 60 ml/min per 1,73 m2 is voor patiënten van alle leeftijden te beschouwen als ‘afwijkend’.
  • Albuminurie wordt ingedeeld in ‘niet-afwijkend’, ‘matig verhoogd’ en ‘ernstig verhoogd’.
  • Een verlaagde eGFR en verhoogde albuminurie zijn onafhankelijke risicofactoren voor en voorspellers van cardiovasculaire en totale mortaliteit, progressie van chronische nierschade en het eindstadium van nierfalen.
  • De streefwaarde voor de bloeddruk is ≤ 130/80 mmHg.
  • Bij een indicatie voor een bloeddrukverlagende behandeling bij patiënten met chronische nierschade en verhoogde albuminurie heeft een ACE-remmer of angiotensine II-receptorblokker de voorkeur.
  • De huisarts verwijst patiënten met chronische nierschade en een sterk verhoogd risico op mortaliteit, cardiovasculaire ziekte, progressie van de nierschade en eindstadium-nierfalen naar de internist-nefroloog.
  • Informeer patiënten over medicijnen die nierschade kunnen veroorzaken en over het belang van dosisaanpassing.
  • Bij het voorschrijven van medicatie aan patiënten met een eGFR < 50 ml/min per 1,73 m2 moet de apotheker, met toestemming van de patiënt, worden geïnformeerd over de eGFR.
Auteursinformatie

Stichting Nefrovisie, Utrecht: dr. M.H. Hemmelder, internist-nefroloog. NHG, Utrecht: drs. J. van Balen, huisarts. Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen: dr. N. Scherpbier, huisarts. LUMC, afd. Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, Leiden: dr. P.W. Schenk, klinisch chemicus. PROVA, Varsseveld: drs. M.K. Tuut, epidemioloog. UMCG, afd. Nefrologie, Groningen: prof.dr. R.T. Gansevoort, internist-nefroloog.

Contact M.H. Hemmelder (m.hemmelder@nefrovisie.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Marc H. Hemmelder ICMJE-formulier
Jacintha van Balen ICMJE-formulier
Nynke Scherpbier ICMJE-formulier
Paul W. Schenk ICMJE-formulier
Mariska K. Tuut ICMJE-formulier
Ron T. Gansevoort ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties