Herziene richtlijn 'Preventie wiegendood'
Open

Richtlijnen
16-06-2008
T.W.H. Flinsenberg, J.H. Ruys, A.C. Engelberts en H.W.M. van Velzen-Mol

- Er zijn nieuwe inzichten in de pathogenese van wiegendood.

- Op grond daarvan is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland een nieuwe richtlijn ‘Preventie wiegendood’ opgesteld; deze vervangt de consensustekst uit 1996.

- Twee belangrijke verschillen met de oude richtlijn zijn dat het laten slapen van een jonge zuigeling bij de ouders in bed wordt ontraden tot de leeftijd van 4 maanden, en dat rugligging vanaf de geboorte wordt aangeraden.

- De aanbeveling dat zijligging de eerste 2 weken nog toegepast kan worden, vervalt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1370-5