Herziene richtlijn 'Preventie wiegendood'
Open

Richtlijnen
16-06-2008
T.W.H. Flinsenberg, J.H. Ruys, A.C. Engelberts en H.W.M. van Velzen-Mol
Aanvaard op 22-02-2008.
Gepubliceerd op 16-06-2008.
In print verschenen in week 24 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1370-5