Herziene richtlijn over acute appendicitis

Aanpassingen in diagnostiek en behandeling
Richtlijnen
20-05-2020
Wouter J. Bom, Max Knaapen, Ramon R. Gorter en Charles C. van Rossem

Auteursinformatie

Drs. W.J. Bom en drs. M. Knaapen hebben een gedeeld eerste-auteurschap.

De werkgroep richtlijn ‘Acute appendicitis’ bestond uit de volgende personen: dr. C.C. van Rossem, gastro-intestinaal chirurg (Maasstad Ziekenhuis) (voorzitter), drs. A.L. van den Boom, fellow gastro-intestinale chirurgie (UMCG), drs. W.J. Bom, arts-onderzoeker chirurgie (Amsterdam UMC locatie AMC), drs. M.E. Bos, arts-in-opleiding (Westfriesgasthuis), dr. A.A.W. van Geloven, gastro-intestinaal chirurg (Tergooi), dr. R.R. Gorter, fellow kinderchirurgie (Amsterdam UMC), dr. B.C. Jacod, gynaecoloog-perinatoloog (OLVG), drs. M. Knaapen, arts-onderzoeker kinderchirurgie (Amsterdam UMC,) R. Lammers, MSc, (Patiëntenfederatie Nederland), drs. A.H.J. van Meurs, kinderarts (HagaZiekenhuis), dr. J. Nederend, radioloog (Catharina Ziekenhuis Eindhoven), dr. J.B.C.M. Puylaert, radioloog (Haaglanden Medisch Centrum).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Wouter J. BomICMJE-formulier
Max KnaapenICMJE-formulier
Ramon R. GorterICMJE-formulier
Charles C. van RossemICMJE-formulier