Herziene richtlijn ‘Hersenmetastasen’

Meer behandelopties
Richtlijnen
14-10-2020
Nina A. Hilkens, Roelien H. Enting, Lizza E.L. Hendriks, Frank J. Lagerwaard, Filip Y.F.L. de Vos en J.M.M. (Anja) Gijtenbeek
Aanvaard op 24-06-2020.
Gepubliceerd op 14-10-2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5233