Hemoptoë als complicatie van de ziekte van Behçet
Open

Casuïstiek
22-07-2005
J.J.G. van den Brand, J.M.M. van den Bosch, C.A. Seldenrijk, M.W. Dercksen, H.M. Ruitenberg en F.M.N.H. Schramel

Drie patiënten presenteerden zich met hemoptoë ten gevolge van pulmonale aneurysmata: een 27-jarige en een 25-jarige Marokkaanse man en een 25-jarige Turkse man. De aneurysmata waren ontstaan als complicatie van de ziekte van Behçet. Twee van hen werden behandeld met hoge doses corticosteroïden. Bij één trad herstel op, de ander overleed ten gevolge van massale hemoptoë. Een derde onderging een spoedthoracotomie met pneumectomie rechts wegens massale hemoptoë. Nadien werd hij behandeld met ciclosporine, waarna herstel optrad. De ziekte van Behçet is een multisysteemvasculitis die gekenmerkt wordt door orogenitale ulcera en uveïtis. Bij een minderheid ontstaan door de vasculitis pulmonale aneurysmata, met vaak massale hemoptoë tot gevolg. De aneurysmata gaan vaak gepaard met veneuze trombose. De behandeling bestaat uit immuunsuppressieve therapie. Desondanks sterft een aanzienlijk deel van de patiënten ten gevolge van massale hemoptoë.

Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:1631-5