Harttransplantatie bij kinderen
Open

10 jaar ervaring in het Erasmus MC te Rotterdam
Onderzoek
30-01-2009
Michiel Dalinghaus, Aggie H.M.M. Balk, Matthijs de Hoog, M. (Lennie) van Osch-Gevers, A.P.W.M. (Lex) Maat, Karlien Cransberg, Robert Jan M. Houmes, Wim A. Helbing en Ad J.J.C. Bogers

Auteursinformatie

Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam.

Afd. Kindercardiologie: dr. M. Dalinghaus, dr. M. van Osch-Gevers en prof.dr. W.A. Helbing, kindercardiologen.

Afd. Intensive Care: dr. M. de Hoog, kinderarts-intensivist.

Afd. Kindernefrologie: dr. K. Cransberg, kinderarts-nefroloog.

Afd. Anesthesiologie-Kinderchirurgie: drs. R.J.M. Houmes, anesthesioloog-kinderintensivist.

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Cardiologie: dr. A.H.M.M. Balk, cardioloog.

Afd. Thoraxchirurgie: drs. A.P.W.M. Maat en prof.dr. A.J.J.C. Bogers, cardiothoracaal chirurgen.

Contactpersoon: dr. M. Dalinghaus (m.dalinghaus@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 juni 2008