Hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie
Open

Diastolisch hartfalen
Stand van zaken
06-11-2012
Frans H. Rutten, Maarten-Jan M. Cramer en Walter J. Paulus

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde: dr. F.H. Rutten, huisarts-onderzoeker.

Divisie Hart en Longen, afd. Cardiologie: dr. M.J.M. Cramer, cardioloog.

VU Medisch Centrum, afd. Fysiologie, Amsterdam.

Prof. dr. W.J. Paulus, cardioloog.

Contactpersoon: dr. F.H. Rutten (F.H.Rutten@umcutrecht.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: er is een financiële vergoeding gemeld. Financiële ondersteuning: W.J. Paulus ontvangt een subsidie voor onderzoek naar ‘diastolische disfunctie’ van de Europese Commissie (FP-7-Health-2010; Media-261409).
Aanvaard op 8 september 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Frans H. RuttenICMJE-formulier
Maarten-Jan M. CramerICMJE-formulier
Walter J. PaulusICMJE-formulier