Handen wassen op crèche voorkomt diarree en verkoudheid bij kinderen niet

Esther van Osselen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2457

Een programma gericht op het verbeteren van handhygiëne onder leidsters op kinderdagverblijven leidt niet tot minder gastro-intestinale infecties en bovensteluchtweginfecties onder kinderen. Dat blijkt uit een RCT op 71 kinderdagverblijven rond Rotterdam, Gouda en Leiden, waarin de GGD Rotterdam-Rijnmond en de Erasmus Universiteit Rotterdam het effect van het programma 'Heel gewoon, handen schoon' bestudeerde (Epidemiol Infect. 2015; epub 8 januari).

In dit programma stelden Tizza Zomer en collega's handzeep, handalcohol, crème en papieren handdoekjes gratis ter beschikking voor een periode van 6 maanden. Daarnaast was er voorlichtingsmateriaal en teamscholing voor de leidsters. In de kinderdagverblijven werden stickers en posters opgehangen als reminders.

De helft van de kinderdagverblijven volgde het programma. Daar verbeterde de handhygiëne: leidsters wasten op 59% van de voorgeschreven momenten, bijvoorbeeld na het verschonen van een luier of na wc-bezoek, na het afvegen van snotneuzen en vóór het bereiden van eten. In de controlecrèches was de compliantie 44%. De ouders van 545 kinderen werd gevraagd elke 2 weken informatie op te sturen over doorgemaakte episodes van verkoudheid of diarree.

Betere handhygiëne leidde niet tot minder infecties. De incidentie van diarree was in de interventiegroep 3,0 per kindjaar, vergeleken met 3,4 in de controlegroep ('incidence rate ratio' (IRR): 0,90; 95%-BI: 0,73-1,11). Verkoudheden kwamen juist iets vaker voor op de interventiekinderdagverblijven: 8,2 versus 7,4 maal per kindjaar (IRR: 1,07; 95%-BI: 0,97-1,19). Zomer en collega's opperen dat de handhygiëne ook in de interventiekinderdagverblijven mogelijk nog onvoldoende was, of dat andere besmettingsroutes een rol spelen. Zij pleiten ervoor om ook nieuwe interventies grondig te onderzoeken voor ze op grote schaal worden geïmplementeerd.

Gerelateerde artikelen

Reacties