Handeczeem: denk aan werk

Stand van zaken
16-09-2014
Jan G. Bakker, Frank H.W. Jungbauer en Thomas Rustemeyer
  • Huidaandoeningen als acne, urticaria, psoriasis maar vooral eczeem kunnen veel oorzaken hebben. Een werkgerelateerde oorzaak wordt echter vaak vergeten.
  • Handeczeem is de meest voorkomende arbeidsdermatose. Blootstelling aan irritantia vormt de belangrijkste oorzaak, met een grote rol voor nat werk.
  • Het klinisch beeld kan de oorzaak niet verklaren en ook kan men op basis hiervan met name geen onderscheid maken tussen irritatief en allergisch contacteczeem. Hiervoor is, naast observatie en anamnese, epicutaan contactallergologisch onderzoek (‘plakproef’) noodzakelijk.
  • Bij patiënten met arbeidsdermatosen blijkt plakproefonderzoek met de Europese standaardreeks meestal niet voldoende om de diagnose te kunnen stellen.
  • Iedereen met handeczeem in een risicoberoep komt in aanmerking voor contactallergologisch onderzoek.
  • De prognose van handeczeem is slecht: bij ongeveer 60% van de patiënten wordt het eczeem chronisch.
  • De aanwezigheid van aanlegfactoren, zoals constitutioneel eczeem, wordt ernstig onderschat. Deze vormen de belangrijkste risicofactoren voor irritatief contacteczeem en indirect voor allergisch contactzeem. Dit zou de beroepskeuze in de jeugd mede dienen te bepalen.