Gynaecomastie; het lot van de patiënt 'ligt in uw hand'
Open

Klinische les
30-12-1991
H. Asscheman
Aanvaard op 19-08-1991.
Gepubliceerd op 30-12-1991.
In print verschenen in week 52 1991.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2465-7