Grote praktijkvariatie op de geheugenpolikliniek

Is dat erg?
Commentaar
27-11-2019
Eric P. Moll van Charante en Edo Richard

Sinds het begin van deze eeuw is er een sterke groei geweest van geheugenpoliklinieken in ons land. Dat blijkt uit een recent artikel op basis van een vragenlijstonderzoek,1 dat elders in dit tijdschrift beknopt wordt weergegeven.2 De belangrijkste boodschap lijkt te zijn dat er een enorme variatie is in de organisatie van deze poliklinieken en in hun aanbod aan diagnostiek en behandeling. Het is de vraag of dit erg is.

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam, afd. Huisartsgeneeskunde/Sociale Geneeskunde: dr. E.P. Moll van Charante, huisarts-senior onderzoeker. Radboudumc, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen: dr. E. Richard, neuroloog (tevens: Amsterdam UMC, locatie AMC, afd. Neurologie).

Contact: E.P. Moll van Charante (e.p.mollvancharante@amsterdamumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Eric P. Moll van CharanteICMJE-formulier
Edo RichardICMJE-formulier