Gratis hoortoestellen voor iedereen!

Wat is er aan de hand op de audiciensmarkt?
Onderzoeksjournalistiek
23-11-2020
Lorette Harbers

Naar de hoeveelheid reclames te oordelen is de hoortoestellenmarkt een lucratieve business. Toch komt veel audiciens het water tot aan de lippen en klagen slechthorenden over de kwaliteit van de toestellen en de nazorg. Wordt goed horen een luxeproduct?

Zie ook de bijbehorende infographic.

Aanvaard op 01-07-2020.
Gepubliceerd op 23-11-2020.
In print verschenen in week 48 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4594