Gezondheidsschade door geneesmiddelen

Illustratie van een klembord.
Paul F.M. Kuks
Joanna E. Klopotowska
Michiel A. van Agtmael
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D6111
Abstract

Het medicatiereviewproces wordt gebruikt als methode om gezondheidsschade door geneesmiddelen te verminderen. Onderzoekers konden echter geen meerwaarde aantonen, terwijl deze er zeer waarschijnlijk wel is. Wat is er nodig om het proces van medicatiereview te optimaliseren?

Patiënten gebruiken geneesmiddelen voor een betere gezondheid. Maar soms lopen ze daarbij gezondheidsschade op die in ongeveer de helft van de gevallen vermijdbaar is doordat deze voortkomt uit voorschrijf-, aflever- en gebruik-, of toedienfouten.1 Alle gezondheidsschade door geneesmiddelen, dus ook niet-vermijdbare schade, leidt tot wantrouwen bij patiënten. Ongeveer 20% van hen stopt al na het eerste recept met een geneesmiddel dat is voorgeschreven voor langdurig gebruik.2 Bij farmacotherapie voor chronische ziekten, zoals osteoporose en hypertensie, ligt de therapieontrouw in de orde van 50-70%.3

Het is dus niet voldoende om geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren volgens beroepsstandaarden. Het vertrouwen van patiënten winnen is cruciaal voor succesvolle farmacotherapie. Medicatiereviews kunnen, in theorie, het vertrouwen van patiënten vergroten doordat je hiermee gezondheidsschade kunt voorkomen en patiënten laat ervaren hoe zorgvuldig er met hun gezondheid wordt omgegaan. Onder de term ‘medicatiereview’ gaat overigens een heterogene groep van interventies…

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam. Locatie AMC, Apotheek: dr. P FM. Kuks, ziekenhuisapotheker (tevens: Klinische Farmacologie); afd. Klinische Informatiekunde: dr. J.E. Klopotowska, ziekenhuisapotheker. Locatie VUmc, Amsterdam. afd. Inwendige Geneeskunde: prof.dr. M.A. van Agtmael, internist-infectioloog.

Contact P.F. Kuks (p.f.kuks@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Paul F.M. Kuks ICMJE-formulier
Joanna E. Klopotowska ICMJE-formulier
Michiel A. van Agtmael ICMJE-formulier
Medicatieveiligheid na ontslag uit het ziekenhuis
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Luc(retia)
Peeters-Udding

Aan de auteurs en de onderzoekers die betrokken zijn bij dit artikel,

Met veel belangstelling heb ik uw artikel gelezen. Ik heb mijn beroep gemaakt van medicatiebeoordelingen. Ik ben er vanuit mijn brede ervaring dan ook van overtuigd dat medicatiebeoordelingen, mits structureel goed en deskundig uitgevoerd, een grote meerwaarde hebben voor patiënten en meer betrokkenen. Ik zou met u van gedachten willen wisselen en mijn ervaringen en tips met u willen delen.

Hartelijke groet,

dr. L.M. Peeters-Udding, apotheker voor medicatiebeoordelingen